Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χαϊδαρίου”.

4 Μαΐου, 2023 17:19