Αντικατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφ. Σχιστού – Κορυδαλλού

12 Απριλίου, 2022 13:10

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Δημοπράτηση του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»,
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό Διαγωνισμού : 188331
Το τεύχος Δημοπράτησης και όλα τα σχετικά του Διαγωνισμού αναζητήστε τα στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο :

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx