Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Χαϊδαρίου. | Δήμος Χαϊδαρίου

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Χαϊδαρίου.

27 Αυγούστου, 2020 17:51

Στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) προχωρά ο Δήμος Χαϊδαρίου. Η ΔΕΔ έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των φορέων και συλλόγων του Δήμου και από δημότες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτήν. Η θητεία της ΔΕΔ διαρκεί όσο και η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αιτήσεις για συμμετοχή στην ΔΕΔ υποβάλλονται μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020. Επισυνάπτεται το κείμενο της πρόσκλησης και των αιτήσεων.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου καλεί τους φορείς και τους δημότες του Χαϊδαρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι ένας σημαντικός θεσμός για την συμμετοχή των δημοτών στην λήψη των αποφάσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας στην λειτουργία του Δήμου.