ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

12 Μαΐου, 2023 18:49

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου σχολικού έτους 2023-24 ορίζεται  από τη Δευτέρα 15/5/2023 έως και την Παρασκευή  16/6/2023.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του κέντρου ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο portal του Δήμου haidari.gr. Η σύνδεση γίνεται με προσωπικούς κωδικούς taxisnet και η απευθείας ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή των αιτήσεων είναι η κάτωθι:

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00 – 15:00 ή να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο haidaripediki@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν από τους παρακάτω συνδέσμους την αίτηση, τη βεβαίωση υγείας βρεφών/νηπίων,  καθώς και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη μοριοδότηση και τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Αίτηση εγγραφής: https://bit.ly/3O73Ff5

Βεβαίωση υγείας: https://bit.ly/3Bi0kCr

Δικαιολογητικά: https://bit.ly/42qh9H8

Για πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια κατά την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2132047249, 2132047250, 2132047357.