ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

18 Ιανουαρίου, 2021 13:27

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής ανακοινώνει ότι:

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χαϊδαρίου, γεννηθέντες το έτος 2003, κλάσης 2024, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων στα ΚΕΠ ή στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, από 2/1/2021 έως 31/3/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ