Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Aρμοδιότητες Υπηρεσίας
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και έχει την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Τα ΚΔΑΠ είναι χώρος έκφρασης και δημιουργίας παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι να προσφέρουν στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις