Τμήμα Πολιτισμού

Περιγραφή

Το τμήμα είναι αρμόδιο  για την αποτελεσματική εφαρμογή  του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και για την κανονική λειτουργία των πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες

  • Γραφείο Υπηρεσιών Πολιτισμού, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων 
  • Γραφείο Πολιτιστικών Χώρων
  • Γραφείο Υλικοτεχνικής Υποδομής &Υποστήριξης Εγκαταστάσεων 

Τηλέφωνο: 213 2047236

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις