Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Περιγραφή

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των αθλητικών  εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων υγρού στίβου καθώς και για την κανονική λειτουργία του δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες

  • Γραφείο Διοικητικής  Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων Υγρού Στίβου  
  • Γραφείο Λειτουργίας Εγκατάστασης Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Τηλέφωνο: 210 5822240

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις