Τμήμα Αθλητισμού

Περιγραφή

Το τμήμα είναι αρμόδιο  για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των αθλητικών εκδηλώσεων και  δραστηριοτήτων.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

  • Γραφείο Αθλητικών Υπηρεσιών 
  • Γραφείο Υλοποίησης Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
  • Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας  

Τηλέφωνο: 213 2047348

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις