Αρμοδιότητες Διεύθυνσης | Δήμος Χαϊδαρίου

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες

Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο. 


Τηλέφωνο: 213 2047348

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις