“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” | Δήμος Χαϊδαρίου

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”

9 Ιουνίου, 2022 19:10