Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών Led, σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας, για την εξοικονόμηση ενέργειας | Δήμος Χαϊδαρίου

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών Led, σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας, για την εξοικονόμηση ενέργειας

6 Δεκεμβρίου, 2022 14:00