«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών»

22 Μαΐου, 2020 19:32

O Δήμαρχος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών»