Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Χαϊδαρίου» | Δήμος Χαϊδαρίου

Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»

31 Δεκεμβρίου, 2022 1:00