Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, που αφορά στην Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 30099/07-05-2023 του Δήμου της προκηρυξης ΣΟΧ2/2023 | Δήμος Χαϊδαρίου

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, που αφορά στην Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 30099/07-05-2023 του Δήμου της προκηρυξης ΣΟΧ2/2023

3 Οκτωβρίου, 2023 11:49