Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

12 Αυγούστου, 2020 18:21