Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Επιτροπής ΜηΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ»

10 Μαρτίου, 2021 11:29