Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού – Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των δομών δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στο Δήμο Χαϊδαρίου | Δήμος Χαϊδαρίου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού – Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των δομών δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στο Δήμο Χαϊδαρίου

26 Μαΐου, 2023 9:20