Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς, επιτόπιας επεξεργασίας και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» | Δήμος Χαϊδαρίου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς, επιτόπιας επεξεργασίας και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»

28 Φεβρουαρίου, 2023 21:25