Ανασυνταγμένους (Κατόπιν ενστάσεων) Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων για τους Κωδικούς 101 (ΔΕ Οδηγών) και 103 (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) που αφορούν την Ανακοίνωση μας ΣΟΧ 3/2023 | Δήμος Χαϊδαρίου

Ανασυνταγμένους (Κατόπιν ενστάσεων) Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων για τους Κωδικούς 101 (ΔΕ Οδηγών) και 103 (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) που αφορούν την Ανακοίνωση μας ΣΟΧ 3/2023

12 Οκτωβρίου, 2023 14:37