Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού

31 Ιουλίου, 2020 15:46

«Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της ΣOX2/2020 Ανακοίνωσης μας»

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020, που αφορά τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων: