Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, της ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Καθαριστών/ριων Μονάδων Προσχολικής Αγωγής)

10 Μαρτίου, 2023 17:32