Ανακοίνωση ΣME3/2023, που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου (ημερομηνία αιτήσεων από 10/11/2023 έως και 20/11/2023)

9 Νοεμβρίου, 2023 11:47