Ανακοίνωση Πυρασφάλειας 2023 (10 Δ.Ε οδηγών και 17 Υ.Ε εργατών δασοπροστασίας)- Υποβολή αιτήσεων (από Παρασκευή 19/05/2023 έως και Πέμπτη 25/05/2023)

18 Μαΐου, 2023 15:54