Ανακοίνωση Πρόσληψης

4 Ιανουαρίου, 2021 12:47

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Υποβολή αιτήσεων : από 05.01.2021 έως και 08.01.2021