Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, του Δήμου Χαϊδαρίου (υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 26-1-2024 έως και Τρίτη 30-1-2024)

25 Ιανουαρίου, 2024 10:39