Ανακοίνωση, που αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη Δημάρχου,του Δήμου Χαϊδαρίου (Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 4-6-2024 έως και Δευτέρα 10-6-2024)

3 Ιουνίου, 2024 15:10