Ανακοίνωση που αφορά στην πρόσληψη (27) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (summer camp 2024) του Δήμου Χαϊδαρίου (υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 4-6-2024 έως και Δευτέρα 10-6-2024)

3 Ιουνίου, 2024 15:43