Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων

4 Νοεμβρίου, 2020 13:35

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη  5-11-2020 έως και Δευτέρα 9-11-2020.