Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

4 Νοεμβρίου, 2020 13:49

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 05/11/2020 έως και Πέμπτη 12/11/2020.