Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έκδοση ψηφίσματος

22-02-2010
Απόφαση 2010/56

Τοποθέτηση σήμανσης διέλευσης αναπήρου

22-02-2010
Απόφαση 2010/57

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

22-02-2010
Απόφαση 2010/61

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

22-02-2010
Απόφαση 2010/62

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Χαϊδαρίου για το έργο: "Ανακατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Δημαρχείου που επλήγη από το σεισμό της 7-09-1999"

22-02-2010
Απόφαση 2010/54

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, ΚΕΔΧ και ΔΑΟΧ

22-02-2010
Απόφαση 2010/55

Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων "ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος

22-02-2010
Απόφαση 2010/58

Απόφαση χαρακτηρισμού Κ.Α ως δεκτικοί εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

22-02-2010
Απόφαση 2010/59

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για το έτος 2010

22-02-2010
Απόφαση 2010/60

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Μετατροπή ισογείου καταστήματος στην οδό Επαύλεως σε ΚΔΑΠ", και έγκριση μελέτης

22-02-2010
Απόφαση 2010/63

copyrights © 2020 Evolution Projects