Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/63

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Πνευματικό Κέντρο" έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/64

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

26-01-2009
Απόφαση 2009/3

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Δημοτικού Σχολείου και ψήφιση πίστωσης

26-01-2009
Απόφαση 2009/17

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Γυμνασίου και ψήφιση πίστωσης

26-01-2009
Απόφαση 2009/18

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "Δ.Α.Ο.Χ."

26-01-2009
Απόφαση 2009/19

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί"

26-01-2009
Απόφαση 2009/20

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο του "Πνευματικού Κέντρου"

26-01-2009
Απόφαση 2009/21

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό πρόσωπο του "ΚΑΠΗ"

26-01-2009
Απόφαση 2009/22

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού προσώπου του "Πνευματικού Κέντρου"

26-01-2009
Απόφαση 2009/23

copyrights © 2019 Evolution Projects