Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας µε τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών».

31-10-2019

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019

31-10-2019

Ψήφισμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της Προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά

31-10-2019

Ψήφισμα Συμπαράστασης στον πρώην Γραμματέα της Λ.Α.Ε. Π. Λαφαζάνη

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2020

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects