Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου.

24-12-2019

Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για (Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα & Έργα Συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Χαραλαμπίδης)

24-12-2019

Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για το έργο (Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες)

24-12-2019

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 54/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 55 /2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

Έγκριση απόδοσης Παγίας Προκαταβολής Οικ. Έτους 2019 και απαλλαγή Υπολόγου.

24-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects