Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Καθορισμός εκ νέου θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ.:48/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (λεύκας) επί της οδού Καραϊσκάκη 26. (σχετ.:50/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Γ΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

31-10-2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-07-2019».

31-10-2019

Διαγραφή τιμολογίων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας

31-10-2019

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χαϊδαρίου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Χαϊδαρίου

31-10-2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας µε τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών».

31-10-2019

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019

31-10-2019

Ψήφισμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της Προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά

31-10-2019

Ψήφισμα Συμπαράστασης στον πρώην Γραμματέα της Λ.Α.Ε. Π. Λαφαζάνη

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects