Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17-12-2018

Πρόσκληση 37ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

12-12-2018

Πρόσκληση 22ης τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

11-12-2018

Πρόσκληση 36ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

05-12-2018

Πρόσκληση 10ης τακτικής Συνεδρίασης ΕΠΖ

04-12-2018

Πρόσκληση 35ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

30-11-2018

Πρόσκληση 21ης τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

30-11-2018

Πρόσκληση 1ης τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

27-11-2018

Πρόσκληση 34ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

21-11-2018

copyrights © 2020 Evolution Projects