ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

25-03-2020

Μήνυμα του Δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού προς τους κατοίκους του Χαϊδαρίου.

 

Μπορούμε να βγούμε νικητές από την δοκιμασία που περνάμε. Προσπαθούμε όλοι μαζί, με υπευθυνότητα και αισιοδοξία.
Μένουμε σπίτι, ο Δήμος είναι κοντά σε όποιον χρειάζεται βοήθεια.”

 

Δείτε το μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου:

 

https://www.facebook.com/dimosxaidariou/?__tn__=kC-R&eid=ARCC-qiOqyBR17qkXkrCH_i3VZxgVlI3JwzEaVG42W5Zf7AUuty4j4KzG6gr3NEfk6q_y86uuBOD9A64&hc_ref=ART07vT3tHU-iNvUO8HS3Xbo6iEH6FCOvCwXdBEmDu2G7EWZRUu8SjX5DJOp-x9hiS0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAqhlqi41dJ2e4WxCSCLC_YHVD6dflhIfSuB-VV_BSK96c3h4ziZR3X-9w_1Nv3_Ynl5EEZt2hrIs_sJJVAIZKptGWmPq0Hc8lbP5b52VQT9zWQztawjJnraj-jFq3djCH0lOaLdxvP0b3sAJlo8rVrlxCxsXrAyN6_kQ6sdfoNYt2XZ_CrFHzho0zA_-L4XPWsIhqQJvccVZFEFLO0tJpvTmtDTMM_byiIyUvP3WSAlT2Dk_MAasZN3qEzoolLOg1mF6wSEtoreMRebpPiM0_dPCrQEnzJsTtWq4m3sK3YD1BaDc6f4exOCSDVFiPRC9GCglv4sCUttn0AfWnkE0tJpB_1y4oaOSc

copyrights © 2020 Evolution Projects