Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

30-03-2020

υποβολή αιτήσεων από 26/3/2020 έως 30/3/2020

2_Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_ΣΟΧ_1_2020.doc

4_Αίτηση_ΣΟΧ_1_2020.pdf

3_Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση.pdf

1_Ανακοίνωση_ΣΟΧ_1_2020.pdf

5_Υπεύθυνη_Δήλωση_ποινικών_και_καλής_υγείας_ΣΟΧ_1_2020.docx

copyrights © 2020 Evolution Projects