«Ανακοίνωση ΣME4/2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο»

02-01-2020
Ανακοίνωση  ΣME4/2019: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο.
 
Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 24-12-2019 έως και Πέμπτη  2-1-2020.
 
Συνημμένα: 1. Ανακοίνωση ΣME4/2019
                    2. Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ
                    3. Παράρτημα ΑΣΕΠ

9Λ6ΘΩΗ3-Τ10-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ4_2019.pdf

02_12_2019_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΜΕ.doc

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΜΕ_4.doc

copyrights © 2020 Evolution Projects