Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

05-11-2019

116_34η_(ε).pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects