Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ) (σχετ.: 45/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

247_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects