Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 45/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ)

31-10-2019

245_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects