Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 44/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

31-10-2019

244_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects