Συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου στη Δράση με τίτλο: «Προώθηση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09), Κωδικός Πρόσκλησης ATT101, A/A OΠΣ ΕΣΠΑ: 3916) _Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α._ Ορισμός εκπροσώπου / αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

31-10-2019

240_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects