Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Χαϊδαρίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023

31-10-2019

227_20η_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects