Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2020.

24-10-2019

111_33η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects