Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V), στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

09-10-2019

208_19_ΑΔΣ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects