Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία µε αντικείµενο την εκµίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισµού, που βρίσκεται εντός του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου

29-10-2019

(16-10-2019)_όροι_διακηρυξης_κυλικειου_Δημαρχείου.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects