Απόφαση Δ.Σ. 181/25-09-2019 _ Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

03-10-2019

181_19_ΑΔΣ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects