Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

26-09-2019

6ΥΨΝΩΗ3-2ΝΚ-2η_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΙΔΙΚΟΥ_ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects